Alat Penahan Curahan Hujan

Alat penahan curahan hujan disebut dengan? 6 huruf. Soal kuis TTS asah otak di Indomaret Line tanggal 7 Oktober 2017.

Kunci jawabannya: Payung

Jawaban TTS untuk alat penahan curahan hujan

Terpaksa lah kami bermain badminton pada setiap hari dengan tabuan ini dan secara purata antara 20 ekor tabuan dibunuh. Kami dalam proses mengesan sarang tabuan ini untuk dimusnahkan. Koloni lebah madu masih dalam proses meningkatkan kekuatan koloni dengan diberikan makanan tambahan berupa air gula dan pollen yang diberikan mengikut sukatan yang disyorkan oleh tenaga pengajar kami di Pusat Apiari Nasional Parit Botak. Setiap Haif yang dibeli mengandungi 5 frame dan sasaran kami untuk meningkatkan kepada 10 frame dalam masa 3 bulan sebelum dipisahkan koloni tersebut. Walaupun haif diletakkan di dalam kebun buah-buahan yang agak teduh, dinasihatkan agar membina teduhan tambahan untuk mengelakkan pancaran cahaya matahari dan juga sebagai alat penahan curahan hujan secara terus.

Tags:
Alat Penahan Curahan Hujan | admin | 4.5
error: Content is protected !!