Makna Kata Arti

Silakan cari definisi atau arti kata bahasa Indonesia di sini


Arti kata arti

- 1 maksud yang terkandung (dalam perkataan, kalimat); makna; 2 guna; faedah: apa --nya bagi kamu menyakiti binatang itu; -- dasar arti dalam kata yang didasarkan atas hubungan tugas antara satuan bahasa dan wujud di luar bahasa, seperti batu, hitam, meja; -- deskriptif arti yang diberikan oleh suatu fakta, misal Bogor hampir setiap hari disiram hujan; -- ekonomi nilai dilihat dari segi ekonomi; -- eksposif arti yang ditentukan oleh rasa subjektif pemakainya; -- ekstensional arti yang bertolak dari perluasan setiap ciri komponen yang dikandung oleh suatu referen; -- gramatikal arti yang ditimbulkan oleh adanya struktur misal awalan ber- tidak mempunyai arti, tetapi dalam bentuk berbicara, bertopi, bermemberi arti; -- kata arti atau maksud yang dimiliki oleh sebuah kata; -- kiasan arti lain yang dikiaskan dari arti sebenarnya, misal buku diartikan sebagai "jendela dunia";

Kumpulan pertanyaan TTS untuk kata arti

- Guna, faedah
- Guna; faedah
- Makna
- makna yang sesungguhnya
- Makna, definisi
- Makna, isyarat ataupun penapsiran tentang sesuatu
- Maksud
- Maksud yang terkandung
- Maksud yang terkandung (dalam perkataan, kalimat)
- Maksud yang terkandung; makna
- Sayur dan buah adalah makanan yang mengandung…