Organ Tubuh yang Berfungsi Untuk Melihat

Organ tubuh yang berfungsi untuk melihat adalah mata. Sinonim nya yang tepat adalah NETRA.

Sinonim dari mata yang lain adalah ain, alat penglihat, arah, benih, fokus, indra penglihat, lubang, netra, pokok, punat, punca, pusat, sumber, titik berat, tunas.

Mata adalah organ penglihatan yang menerima rangsangan berupa cahaya. Bola mata terletak di dalam rongga mata dan beralaskan lapisan lemak. Bola mata dapat bergerak dan diarahkan kesuatu arah dengan bantuan tiga otot penggerak mata, yaitu:

Muskulus rektus okuli medial (otot di sekitar mata), berfungsi menggerakkan bola mata.
Muskulus obliques okuli inferior, berfungsi menggerakkan bola mata ke bawah dan ke dalam.
Muskulus obliques okuli superior, berfungsi memutar mata ke atas dan ke bawah.
Selain itu, ada otot mata yang berfungsi menutup mata dan mengangkat kelopak mata. Otot yang berfungsi untuk menutup mata yaitu muskulus orbikularis okuli dan muskulus rektus okuli inferior. Sedangkan otot mata yang berfungsi mengangkat kelopak mata, yaitu muskulus levator palpebralis superior.

Tags:
Organ Tubuh yang Berfungsi Untuk Melihat | admin | 4.5
error: Content is protected !!