Sinonim Tetangga

Sinonim tetangga. 5 huruf. Soal TTS Jawa Pos JPM no 1559 minggu tanggal 20 Agustus 2017

Kunci jawabannya: JIRAN

TIGA JENIS Tetangga atau JIRAN

Jiran tetangga adalah orang yang tinggal berdekatan dengan kita. Di dalam Islam, Jiran terbahagi kepada tiga jenis iaitu jiran tiga hak, jiran dua hak dan jiran satu hak. Nabi s.a.w telah menyatakan dalam hadisnya bahawa Jiran tetangga itu ada tiga jenis:

1. Tetangga muslim yang ada hubungan keluarga baginya, maka dia mendapat hak sebagai tetangga, hak sebagai orang muslim dan sebagai keluarga (kerabat).
2. Tetangga muslim, baginya mendapat hak sebagai tetangga, dan hak sebagai seorang Islam.
3. Tetangga kafir, maka baginya mendapat hak sebagai tetangga.

Dalam sejarah dicatatkan bahawa Khalifah Umar al-khattab mempunyai seorang tetangga Yahudi yang tinggal bersebelahan dengan rumahnya. Apabila beliau menyembelih kambing beliau sering memberikan sedikit daging kambing tersebut kepada jiran yahudi tersebut.

Tags:
Sinonim Tetangga | admin | 4.5
error: Content is protected !!